Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

Risicoklasse asbest | M. Heezen

Risicoklasse 1 = laag risico.

De asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het werk is relatief laag, maar er moeten wel bepaalde voorzorgsmaatregelen worden genomen. Denk aan beschermende, afwasbare kleding en schoenen en een gelaatsmasker. Asbesthoudend materiaal valt in risicoklasse 1 als het hechtgebonden, niet aangetast of verweerd is en zonder bewerkingen of breuken verwijderd kan worden.

 

Risico klasse 2 = normaal risico.

De asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het werk is hoger. Een saneerder heeft een Procescertificaat Asbestverwijdering nodig om dit te mogen verwijderen. Het gebruik van beschermende middelen is voor deze klasse veel uitgebreider. Hier is bijvoorbeeld ook een decontaminatie-unit nodig.

Asbesthoudend materiaal valt in risicoklasse 2 als het hechtgebonden of niet-hechtgebonden is en breuk tijdens het saneren niet kan worden uitgesloten.

  

Risico klasse 2A = hoog risico.

Ook hier is de asbestconcentratie die vrijkomt tijdens het werk hoog en de saneerder heeft hetzelfde certificaat nodig om dit te mogen uitvoeren. Asbesthoudend materiaal valt in risicoklasse 2A als in het materiaal amfibole asbest is toegepast. In de meeste gevallen van een 2A-sanering zal er na de sanering een verzwaarde eindcontrole plaatsvinden middels SEM-analyses.

 

Heezen is gecertificeerd om alle risicoklassen te behandelen.