Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

Wat kost bodemsanering?

Een logische vraag als je ermee te maken krijgt, helaas ook een vraag waar geen eenduidig antwoord op te geven is.

De kosten van een sanering zijn afhankelijk van een groot aantal factoren:

 • Saneringsmethode
 • Soort verontreiniging en de daarmee samenhangende reiniging
 • Diepte van de verontreiniging
 • Omvang van de verontreiniging
 • Ligging van de locatie
 • Bereikbaarheid van de locatie
 • Bereikbaarheid van de verontreiniging
 • Te nemen veiligheidsmaatregelen
 • Noodzaak tot grondkeringen / grondwateronttrekkingen bijbehorende grondwaterzuivering
 • Samenloop met overige werkzaamheden
 • Etc.

De grootste kostenpost is vaak de afvoer en reiniging van de grond. Ter indicatie lopen de reinigingskosten voor verontreinigde grond uiteen van 25 tot 125 euro per ton.