Herbestemming van vastgoed: korte lijnen, snel schakelen

De laatste jaren wordt de vastgoedmarkt gekenmerkt door herbestemming. Door veranderende marktomstandigheden voldoen veel gebouwen niet meer aan de eisen van deze tijd. Vanwege onze kennis van de branche worden wij veel ingeschakeld door vastgoedeigenaren en hun adviseurs.

Door onze korte lijnen kunnen we snel met oplossingen komen. Of het nu gaat om het ombouwen van kantoren tot woningen, om het upgraden van winkelcentra of om de herinrichting van complete industrieterreinen. Dankzij het brede dienstenpakket dat wij aanbieden hebt u eigenlijk nog maar drie partijen nodig voor een herbestemmingsproject: een architect, een bouwkundig aannemer en Heezen.

MEER WETEN?

Wilt u weten wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen? Een offerte ontvangen voor uw eigen project?

Neem contact op

Beleid CO2 emissie
Heezen is naast de huidige inspanningen voor duurzaamheid, waaronder het recyclen en hergebruiken van afvalstromen als bedrijfs-, bouw-, en sloopafval, ook actief om de CO2-emissie te reduceren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een milieuverantwoord en goed onderhouden wagenpark, vergroting van het aandeel groene energie, door o.a. het plaatsen van zonnepanelen, voorlichting aan medewerkers over "het nieuwe rijden en draaien" en "good housekeeping" op het kantoor. In 2013 is Heezen gestart met het meten van haar CO2-emissie. Vervolgens zijn periodiek doelstellingen geformuleerd om de CO2-footprint te reduceren. Voor 2017 - 2019 is de doelstelling om de CO2-emissie te verlagen met 3%, zowel in scope I als II. Dit is een absolute besparing van 112,5 ton CO2. Deze doelstelling is in 2017 al ruimschoots behaald: de CO2-emissie per medewerker is sinds 2016 met ruim 13% gedaald in scope I (waarin bijna 94% van onze CO2 uitstoot zit). In onze CO2-Emissie-Inventaris en het Energiemanagement Actieplan, die op deze website gepubliceerd zijn, kunnen alle exacte gegevens ingezien worden m.b.t. ons totale verbruik CO2 en onze plannen om deze te reduceren.

Uitstoot door vervoer 
De CO2-emissie wordt grotendeels veroorzaakt door het brandstofverbruik van voertuigen en materieel, het bedraagt dan ook ruim 90% van de totale CO2-footprint. Om dit te reduceren heeft Heezen een aantal maatregelen genomen:

  • vernieuwing van het machinepark met milieuverantwoorde voertuigen en materieel, minimaal Euro-5 of 6 norm, maximaal een C-label of elektrisch;
  • chauffeurs en medewerkers met een bedrijfsauto de training "het nieuwe rijden en draaien" laten volgen;
  • periodiek controleren van de bandenspanning;
  • ter optimalisatie van transportbewegingen is het wagenpark voorzien van een GPS systeem. Met behulp van dit systeem beperkt de planning het percentage “lege ritten”.

Wat hebben we al bereikt?  

Relevante links en downloads:

Website duurzame leverancier
Website Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)
CO2-Emissie-Inventaris_HeezenBV_2016 versie_3.pdf
CO2 emissie inventaris 2017 versie 1
Energiemanagement Actieplan HH 2017-2019 d.d. 08-05-2017 
14-12-2017 Halfjaarlijkse update prestaties CO2
21-06-2018_Halfjaarlijkse update prestaties CO2.pdf
Deelname Keteninitiatief DL_23-01-2017.pdf