Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

FACTS & FIGURES

M. Heezen wil, zowel zelfstandig als in onderlinge samenwerking, bij het uitvoeren van projecten verantwoord omgaan met mensen, milieu, energie en grondstoffen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en verkleinen onze CO₂-footprint. M. Heezen heeft haar visie, doelen en beleid vormgegeven op basis van The Natural Step principes.

 

Grondstoffen waarde

We verwerken onze afvalstromen op hoogwaardige wijze. Door de inzet van innovatieve slooptechnieken streven we naar maximaal waardebehoud en optimaal hergebruik van materialen en geven we inzicht in de positieve effecten van onze circulaire werkwijze op mens en milieu.

 

Natuur aan de basis

We willen een belangrijke speler zijn in het natuurlijk herstel van de omgeving. We zorgen voor het vakkundig verwijderen van stoffen die niet in een duurzame omgeving passen en adviseren onze partners en opdrachtgevers in slimmere keuzes voor hergebruik, ontwerp en realisatie. 

 

Schone energie

We willen onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen en in projecten en op kantoor gebruik maken van hernieuwbare energiebronnen. Transport – mensen en materieel – vrij maken van uitstoot. Door inzet van slimme planning en lokale verwerkers beperken we de bewegingen tot het strikt noodzakelijke. 

 

Mensen centraal

Onze medewerkers genieten van een fysieke en mentaal veilige werkomgeving en we bieden hen optimale kansen voor zelfontwikkeling en aansluiting bij de samenleving. We dragen daarnaast zorg voor de continuïteit en innovatie van ons vakgebied en inspireren anderen om aan te haken en een zinvolle bijdrage te leveren.

Hoe gaan we dat bereiken?

Samenwerkingen opzoeken

Als eerste aan tafel… We zijn kennisdrager en willen als zodanig met andere partijen samenwerken. Als onmisbare schakel in de keten (wij sluiten de circulariteitsketen) maken we het verschil door onze kennis te delen en te adviseren over slimme circulaire keuzes.

Energie

We krijgen energie van optimalisatie… Technische oplossingen vinden we altijd interessant. Daarom hebben we geïnvesteerd in zonnepanelen en blijven we zoeken naar mogelijkheden om energieverspilling te voorkomen en opwekking zo duurzaam mogelijk te maken.

Slimmer slopen

De hoogst mogelijke opbrengst… Scheiden van restmaterialen is ons uitgangspunt bij slopen. Wij kunnen daardoor de opbrengst van de handel in restmaterialen maximaliseren.

Machines laten draaien

Veilig en efficiënt slopen doe je met machines… Bij de aanschaf van nieuwe machines kiezen we iedere keer weer de slimste oplossing of de energiezuinigste of CO₂-gunstigste. Vanuit onze liefde voor machines zoeken we actief naar nieuwe technologie en waar mogelijk experimenteren we in samenwerking met ontwikkelaars.

Reststoffenhandel

Handel met restmaterialen zit in onze genen… Wij nemen onze rol als kennisdrager en ontwikkelaar heel serieus, omdat we nooit anders gedaan hebben. We breiden ons netwerk van mogelijke gebruikers en toepassingen steeds verder uit. Samenwerking is ook hier de methode om nieuwe dingen te testen. Lees meer op www.insert.nl

Lees hier meer over ons beleid en onze prestaties

Op zoek naar 2ehands bouwmaterialen? 

Ga naar onze marktplaats op Insert 

Het platform voor hergebruik van bouw-, civiele en groene materialen.

marktplaats insert