Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

Halfjaarlijkse update prestaties CO₂-reductie 16-07-2019

Halfjaarlijkse update prestaties CO₂-reductie 16-07-2019

16-07-2019

Samen sterk voor morgen

Als organisatie willen wij ons onderscheiden door zowel zelfstandig als in onderlinge samenwerking projecten uit te voeren en hierbij verantwoord om te gaan met mensen, milieu, energie en grondstoffen. Door duurzame investeringen te doen nemen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en verkleinen we onze CO₂-uitstoot. Met het oog op de generaties na ons. 

 

Doelstelling

De totale CO₂-uitstoot over 2018 bedroeg 3.949 ton. Het bedrijf heeft de doelstelling bepaald om de CO₂-uitstoot te verlagen met 3% in zowel scope I als in scope II, te realiseren in 3 jaar (2018-2020). Om dit te bereiken zijn er diverse acties ingezet om elektriciteit te besparen en het brandstofverbruik te verlagen, zoals investeringen in materieel met lager brandstofverbruik en/of hybride motoren, energiezuinige computersystemen en beeldschermen, automatische verlichting en ledverlichting, het aanschaffen van zonnepanelen en het creëren van bewustwording bij het gebruik van middelen. 

 

Resultaat

De CO₂-uitstoot per fte is in een jaar tijd gestegen zowel in scope I (7,5%) als in scope II (2,9%). De stijging is te verklaren door het steeds meer machinaal slopen, wat handslopen vervangt. Arbo-technisch is dit beter, maar voor de CO₂-emissie heeft dit een negatief effect. In 2018 is er 8,5% meer diesel verbruikt dan in 2017. Door onze investeringen in energiezuinige voertuigen/materieel en bewustwording proberen we dit negatieve effect op de CO₂-emissie zo klein mogelijk te houden. 
De CO₂-uitstoot is berekend o.b.v. het aantal ton CO₂ per fte. Deze was voor 2018: 11,34 ton in scope I en 0,70 ton in scope II.  

 

Investeringen en ontwikkelingen

In 2018 is het pand van onze vestiging in Oosterhout verbouwd, waarbij gebruik is gemaakt van duurzame ontwikkelingen. Verder is er geïnvesteerd in o.a. de aanschaf van elektrische auto's en heftrucks, brandstofzuinige vrachtwagens, (gedeeltelijk) hybride rupskranen en zeer zuinige graafmachines en mobiele kranen. Al deze gegevens hebben invloed op de uitkomst van de CO₂emissie. Ook reduceren we ons energieverbruik door, waar mogelijk, het gebruik van ledverlichting, bijvoorbeeld in de werkplaatsen. 

 

Toekomst

Wij realiseren ons dat een afname van de energiestromen niet alleen voordelige effecten heeft voor het milieu, maar ook voor het imago van het bedrijf en de portemonnee. Ook in 2019 blijven we investeren in maatregelen, zetten we acties uit en zullen we deelnemen aan (keten)initiatieven waarmee we de CO₂-emissie verlagen.  

Een lokaal initiatief waar we aan deelnemen is Green Business Club (GBC) Eindhoven Spoorzone. Door deelname aan GBC Eindhoven Spoorzone participeren we in de keten ter bevordering van een duurzame bedrijfsvoering. Deze GBC is de aanjager van verduurzaming in het centrum van Eindhoven. Ze geloven in de kracht van de samenwerking en willen concrete duurzame projecten neerzetten waarmee het gebied nog aantrekkelijker en levendiger wordt gemaakt. De initiatiefnemers van GBC Eindhoven Spoorzone zijn: Heijmans, ProRail, NS, Ernst & Young, Rabobank Eindhoven/Veldhoven en TU Eindhoven. GBC is een platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid en een duurzame bedrijfsvoering. Een bedrijfsvoering waarbij milieuverantwoord wordt gehandeld en innovatieve methoden worden ontwikkeld, om milieubelasting te verminderen. Het initiatief ondersteunt leveranciers om duurzaamheid concreet aantoonbaar te maken. Hiervoor nemen we o.a. deel aan bijeenkomsten waarbij ervaringen ten behoeve van CO₂-emissie worden gedeeld.  

Verder werken we nauw samen met The Natural Step. Aan de hand van een praktisch proces en heldere stappen geven we samen met collega’s, partners en opdrachtgevers duurzaamheid betekenis en de organisatie richting. En daarin zijn we niet alleen. De regio Zuid-Nederland is aan de slag met duurzaamheid volgens de aanpak van The Natural Step. 

 

Transparantie

De zorg voor het milieu is opgenomen in het ondernemingsbeleid en vastgelegd in het KAM-systeem. In onze CO₂-Emissie-Inventaris en het energiemanagement actieplan, die op onze website gepubliceerd zijn, kunnen alle exacte gegevens ingezien worden m.b.t. ons totale verbruik CO₂ en onze plannen om deze te verlagen.  

Slopen is een mooi vak. Daar weten we alles van. In de circulaire economie zien we volop kansen. Vanuit wat we in de praktijk zien, is de overtuiging ontstaan om onze kennis te delen. Zodat we dingen die beter kunnen, ook beter doen in de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat, wanneer we samen nadenken over het complete systeem en ketensamenwerking tot stand brengen, er bijzonder veel bereikt kan worden in hergebruik van materialen, de inzet van mensen en het efficiënt gebruiken van kostbare tijd. Nog duurzamer slopen bereiken we alleen als we onze visie delen. In het in 2018 door ons uitgebrachte boek: “Samen sterk voor morgen” leggen we onze visie op de circulaire economie, ketensamenwerking en systeemdenken aan de lezer voor. In het boek komen ook vele anderen aan het woord. Zij delen hun kennis en ervaringen, waardoor er een breder beeld ontstaat van de kansen die er liggen.  

Als familiebedrijf ondernemen wij vanzelfsprekend met respect voor de omgeving. Met het oog op de generaties ná ons. Wat we beter kunnen doen, willen we ook beter doén. We zijn benieuwd naar jouw visie hierop en nodigen je uit om die met ons te delen. Zodat we ons samen sterk kunnen maken voor morgen. 

30-08-2018 Dubbel Duurzaam
13-04-2018 Nieuwe Kubota 8 ton