Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

Deurne machinefabriek Te Strake

Sloop panden machinefabriek Te Strake en sanering vervuilde grond

Plaats: Deurne

Opdrachtgever: Pepers Holding

Werkzaamheden: Onmogelijke mogelijk maken: sloop, asbestsanering en complete bodemsanering

Een bijna onmogelijke opdracht om het verpauperde terrein met daarop de machinefabriek Te Strake te slopen en te saneren. De kosten waren hoger dan de baten. Dankzij subsidie is het project De 2,2 ha grond was op sommige plekken ernstig verontreinigd 9met VOCL, zware metalen, minerale olie en asbest). Het hele terrein is minimaal 1 meter diep afgraven vanwege de sintels die er lagen. Ruim 2.000 vierkante meter is tot zes meter diepte afgegraven. Die grond was ernstig vervuild met zware metalen. De vervuiling is met name in de jaren zeventig ontstaan. Op een gegeven moment haalde de Gemeente de gevaarlijke stoffen niet meer op. Deze werden opgeslagen in de loods op het perceel. Later is daar lekkage ontstaan.  

Bijzonderheden:

De techniek die in Deurne werd gebruikt is in Nederland pas tweemaal eerder toegepast. Kosten noch moeite werden gespaard. Maar er was simpelweg geen alternatief; het moest in één keer goed. Het verdere risico is afgekocht door bodemzorg. Het terrein is na alle sloop- en saneringswerkzaamheden ingericht als kleinschalig bedrijventerrein met percelen vanaf duizend vierkante meter. 

Start – oplevering: 2016

Lees hier het artikel dat in weekblad Deurne verscheen.