Uitbreiding parkeerterreinen Van der Valk Hotel Eindhoven

  • Rick Polman
  • directeur Van der Valk Eindhoven
  • In onze bedrijfsvoering is het leveren van optimale service en kwaliteit cruciaal voor de continuïteit van de organisatie. Onze gasten verwachten dit én krijgen dit bij Van der Valk. Natuurlijk verwachten wij dan ook vergelijkbare service en kwaliteit van de bedrijven die voor ons werken. Heezen past uitstekend in dat profiel.

Plaats: Eindhoven
Opdrachtgever: Van der Valk Hotel Eindhoven
Werkzaamheden: Aanleg parkeerterrein. Grondwerken, rioleringen, verhardingen (asfalt+bestratingen) en groenvoorzieningen ten behoeve van uitbreiding parkeerterreinen Van der Valk Hotel Eindhoven met 6.500 m2. Gefaseerde aanleg, openstelling voor gasten moest gegarandeerd blijven.

Bijzonderheden: Gefaseerde aanleg, openstelling voor gasten moest gegarandeerd blijven.

Projectperiode: 2013-2014

Website: www.hoteleindhoven.nl