Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

Asbestsanering en totaalsloop drie gebouwen

  • Dirk De Wilde
  • toezichthouder project Centrumplan Haaften
  • Vooral in de wat kleinere dorpskernen is de extra aandacht voor veiligheid en beperking van overlast erg belangrijk. Daarom schakelt de gemeente Neerijnen partijen in die gecertificeerd zijn, meedenken en altijd bereikbaar zijn. Heezen is zo’n partij.

Plaats: Haaften, gemeente Neerijnen
Opdrachtgever: Gemeente Neerijnen
Werkzaamheden: Totaalsloop en asbestsanering drie gebouwen ten behoeve van herontwikkeling centrumplan Haaften. Voormalig Dorpshuis, voormalige basisschool Goudenstein, voormalige Sportzaal Brouwerskamp.

Bijzonderheden: Midden in dorpskern Haaften, zonder overlast voor omwonenden gesaneerd van asbesthoudende toepassingen en gesloopt.    

Oplevering: november 2014