Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

Asbestsanering en totaalsloop vijf gebouwen

Plaats: Eindhoven
Opdrachtgever: Philips Real Estate
Werkzaamheden: Totaalsloop en asbestsanering vijf bedrijfsgebouwen (VD, VP, VA, VN en VH) ten behoeve van herontwikkeling Philips locatie Vredeoord aan de Boschdijk te Eindhoven. Inclusief kelders (tot 5 m1 onder maaiveld) en paalfundaties.

Bijzonderheden: Zeer groot sloopwerk op markante Philipslocatie met als klapstuk de sloop d.m.v. explosieven/implosie van gebouw “VH”. Bij de totaalsloop is ondermeer 140.000 kg asbesthoudend materiaal gesaneerd en 150.000.000 kg vrijgekomen puin op locatie gerecycled tot granulaat dat duurzaam is toegepast als grondstof (grindvervanger) voor nieuwe beton en fundatie van snelweg A2.   

Oplevering: januari 2013