Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

Project herinrichting “Dorpsplein”, aanleg & onderhoud wegen en rioleringen, gladheidbestrijding op GGZ-instelling De Grote Beek

  • A.J. Maat
  • Directeur vastgoed GGZE (De Grote Beek) Eindhoven  2008-2014/ thans, Maatadvies&Partners  B.V.
  • GGZ Eindhoven en de Kempen gevestigd op Landgoed “De Grote Beek”groot 118 ha  is een grote zorginstelling die gespecialiseerd is op het gebied van de meest complexe zorg .GGzE biedt hulp en ondersteuning aan mensen met bijzondere psychiatrische problemen. Vele gebouwen die geheel zijn aangepast aan de zorg die gegeven wordt. Gebouwen die gekoppeld zijn aan de hedendaagse benodigde infra. Gezien het behaalde Planetree label  is zowel techniek als personeel van essentieel belang daar alles moet bijdragen tot het geven van de beste zorg aan de cliënt.  GGzE en haar leveranciers hebben een Partnership en leveren gezamenlijk bijdrages om projecten die ten goede komen van de zorg realiseerbaar te maken. Ketensamenwerking is hierbij een issue. De kwaliteit van de  dienstverlening moet dus van uitzonderlijke klasse zijn maar zich ook aan het niveau van de totale huisvesting en infrastructuur kunnen meten. Daarom is het belangrijk om partijen in te schakelen die meedenken, oplossingen aandragen, 24/7 inzetbaar zijn maar zeker ook veilig werken en weten dat dit bij een zorginstelling extra aandacht vraagt. Heezen is zo’n partij.

Plaats: Eindhoven
Opdrachtgever: GGZ-instelling De Grote Beek
Werkzaamheden: Project herinrichting “Dorpsplein”, afkoppeling regenwaterriool, aanleg&onderhoud verhardingen en rioleringen, gladheidbestrijding, omleggen glasvezel waar het GGz terrein van voorzien is en plaatsing  LED verlichting.

Bijzonderheden: Herinrichting “Dorpsplein” : uitvoering van grondwerken, aanleg riolering en terrein verhardingen (asfalt+bestratingen, 10.000 m2). De afkoppeling van hemelwater afvoer van gebouwen en aansluiting op regenwaterriool van GGZ terrein. Tevens uitvoering van meerjarig onderhoud aan terreinverhardingen en terreinriolering. Inclusief gladheidbestrijding (!). Omvang: totale terreingrootte ca 20 ha.

Projectperiode: 2008--heden