Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

Totaal sloop en asbestsanering “Babydump” Best

Plaats: Best
Opdrachtgever: Spera Best B.V.

Werkzaamheden:  In fase 1 (juni -augustus 2019) worden de loodsen/hallen gesloopt waarna de infra aannemer het terrein bouwrijp kan maken voor nieuwbouw van woningen. In fase 2 (2020) worden de kantoren gesloopt. 

Bijzonderheden:  

De te slopen gebouwen liggen in een woonwijk en zijn aan 3 zijden ingesloten door woningen en bedrijven. Daarom is er extra veel aandacht voor veiligheid en overlast beperking voor de omgeving. Er wordt veel handmatig gesloopt op de sloopgrens om schade en hinder te voorkomen. 

Er zijn diverse sleuven gegraven t.b.v. archeologisch onderzoek. Dit onderzoek heeft geen waardevolle vondsten opgeleverd.

Start/Oplevering: 2019 - 2020

Kengetallen

  • Te slopen bebouwd oppervlak: 11.600,00 m2
  • Op te breken verhardingen: 4.000,00 m2
  • Puin: 10.000 ton die op locatie mobiel gebroken zal worden en waarvan 1.600 ton op locatie blijft om daar verwerkt te worden.
  • Metalen: 500 ton
  • Asbest: 40 ton
  • Hout: 50 ton
  • Gemengd afval: 110 ton
  • Dakleer: 280 ton
  • Groenafval: 20 ton