Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

Voormalige Zusterflat Rijnstate

Plaats: Arnhem
Opdrachtgever: Stichting Rijnstate Ziekenhuis

Werkzaamheden:

De werkzaamheden asbestsanering en totaalsloop verlopen voorspoedig. Dankzij een combinatie van uitgekiende sloop- en saneringstechnieken, een optimale uitvoeringsplanning (fasering), borging van veiligheid en het meedenken in (duurzame) alternatieven, wonnen we de uitvraag van Rijnstate. En natuurlijk ook dankzij een opdrachtgever en adviseur die een transparant aanbestedingsproces hebben gevoerd! Veiligheidsgarantie zonder overlast voor omgeving. Duurzaam en oogsten bruikbare materialen en grondstoffen”

 

Bijzonderheden:  Bouwteamovereenkomst na voorafgaande selectie op basis van EMVI criteria in combinatie met plan van aanpak realisatiefase. Het te slopen complex van15 bouwlagen(!) ligt direct naast de toegangsweg naar de parkeervoorzieningen van de vele bezoekers van het ziekenhuis, die in gebruik moeten blijven tijdens de sloop. In de fasering is, naast borging van veiligheid tijdens de werkzaamheden, onder meer ook rekening gehouden met het zoveel mogelijk beschikbaar blijven van parkeerplaatsen voor eigen personeel, dicht bij hun werkplek.

Start/Oplevering: september 2019 - begin 2020