Transformatiesloop | Renovatiesloop | Utiliteitssloop | Woningsloop | Industriesloop

Circulair Slopen

WAT IS CIRCULAIR SLOPEN?

Bij het circulair slopen worden herbruikbare materialen vrijgemaakt om bij renovatie- en nieuwbouwprojecten weer ingepast te kunnen worden als bouwstoffen. Denk aan (balk-) hout, planken, deuren en kozijnen, systeemwanden en –plafonds, dakpannen en (beton-)puin.

 

WAT BETEKENT CIRCULAIR SLOPEN IN DE PRAKTIJK?

"We willen graag samen met onze opdrachtgevers en partners bewuster worden van waar we het over hebben als het om reststromen gaat.”

Slopen is veel meer dan het creëren en afvoeren van een berg puin, wij zien het als het winnen van herbruikbare materialen en grondstoffen. Vanaf de aanvraagfase van het project brengen we die materialen in kaart door een inventarisatie op de projectlocatie. Vervolgens maken we een plan over wat er mogelijk is met de vrijkomende materialen en reststoffen. De waarde van de vrijkomende materialen wordt verwerkt in de kostprijs en milieu-score.

Tijdens de realisatiefase wordt bij zowel renovatie- als totaalsloop het pand eerst gestript (ontmanteld). Hierbij worden bijvoorbeeld interieur, keukens, deuren, trappen, houten balklagen en het dakbeschot zorgvuldig verwijderd voor direct circulair hergebruik. Als gevaarlijke stoffen en of asbestbronnen verwerkt zijn, worden deze in een tussenfase conform wetgeving gesaneerd. Daarna worden resterende stoffen uit het pand verwijderd en afgevoerd. Vervolgens worden de steenachtige toepassingen als metselwerk en betonconstructie machinaal gesloopt.

Belangrijk is dat er voldoende tijd is om vrijkomende materialen af te zetten, dan is de kans op een hoge milieuwinst en lage kostprijs het grootst. Door in de voorbereidingsfase de tijd goed te benutten, kunnen we duurzamere keuzes maken. Door materialen op korte afstand van de slooplocatie weer in te zetten als bouwstof wordt het duurzame effect van circulaire sloop nog verder vergroot.

 

WAT DOEN WIJ AAN CIRCULAIR SLOPEN?

We slopen altijd circulair. 98% wordt gerecycled of hergebruikt. Puin wordt gebroken en hergebruikt, sloophout verwerkt tot plaatmateriaal. Ook voor steen, kunststoffen en metalen zijn er volop mogelijkheden.

Innovatieve slooptechnieken

Door de inzet van innovatieve slooptechnieken streven we naar maximaal waardebehoud en optimaal hergebruik van materialen.

Partner van 
 
We zijn trotse partner van Insert: een innovatief, circulair platform waar sloop-, civiele en groenbedrijven samen de omslag maken naar circulair werken in de bouw-, civiele en groenwereld. Onze 2ehands bouwmaterialen die niet meteen in het project kunnen worden hergebruikt vinden via Insert marktplaats een 2e leven.

We delen onze kennis

Het concept ‘circulaire economie’ vraagt ons om goed na te denken over nieuwe manieren om materiaal te hergebruiken. We halen niet zomaar grondstoffen uit de natuur, maar kijken naar wat we al hebben en hoe dat weer gebruikt kan worden. Dat kan projectoverkoepelend, maar ook vaak binnen een project. Als we, voordat we gaan tekenen, plannen en slopen, nadenken over die mogelijkheden, is er veel haalbaar.

Je weet het bij voorbaat. Wat je nu bouwt, bereikt over 30 of 40 jaar zijn einde levensduur. Dan moet er gesloopt worden of nieuw leven ingeblazen worden. Denk daarom alvast na over wat dat betekent en wat we nu kunnen doen om het straks gemakkelijker te maken. Als je circulair wil denken en doen, vinden we dat een must.

Daarom denken (en doen) we graag mee in de vroege fase van projecten. We kunnen vooraf vertellen wat de lastige aspecten van slopen zijn. Pur en kit zijn bijvoorbeeld afvalstoffen waar je niets meer mee kunt. Glaswol is misschien het nieuwe asbest. Leidingen die in de muur liggen, zijn moeilijker gescheiden te verwijderen dan leidingen die op de muur liggen. We willen glas gescheiden afvoeren, zonder dat het te veel tijd (en geld) kost. Uniforme bevestiging helpt hier enorm bij. Gevelbekledingen die nu slim bevestigd worden, kunnen straks in het geheel verwijderd worden, waardoor delen weer herbruikbaar zijn.

MEER WETEN?  Lees ons handboek over slopen

BENIEUWD NAAR DE MOGELIJKHEDEN? 

Wilt u weten wat wij op het gebied van circulair slopen voor uw organisatie kunnen betekenen? Een offerte ontvangen voor uw eigen project?

Neem contact op